Психиатр (Минск): ПРОКЛЯТЫЕ ДУХИ ( в исполнении автора, живого классика)

(Из духовного наследия Н.К. Рериха; читает Мокадаса аль-Сафер (Mokadasa al-SAFER)

Посвящается покорителю Крыма и Домбаса, грядущему владыке Шабалы, Путину Вольдемару.

В начале 90-х в Союзе отмечалась вспышка моды на “Живую этику” и другие книги Елены Рерих её мужа.
Народ собирался в кружки, читал ксерокопии на кухнях, в больших городах устраивались лекции, собиравшие сотни поклонников “Агни-йоги”, как тогда называли это учение. Его истоки – информация и духовные концепции, полученные супругами Рерихами от Махатм Тибета. Мало кто из новоявленных адептов знал, что основные путевые записи Рериха хранились в Рижском тайнике до наступления 21 века, да впрочем, и ныне они не всем доступны. “Проклятые духи” — отрывок из тайного дневника Рериховской экспедиции на Тибет и в Шамбалу…

Тексты дневников ( пока на беларускай мове) : Читать далее

ПРАКЛЯТЫЯ ДУХІ (з духоўнай спадчыны Н.К. Рэрыха)

(спасылку на аўдыяверсію глядзі ўнізе)

Прысвячаецца заваёўніку Крыма і Дамбаса Вальдэмару Пуціну

Tibet_beseda.byНапачатку 90-х у Звязе адзначаўся выбліск моды на «Жывую этыку» і іншыя кнігі
Алены Рэрых яе мужа. Народ збіраўся ў кубкі, чытаў ксеракопіі на кухнях, у вялікіх гарадах уладкоўваліся лекцыі, якія збіралі сотні прыхільнікаў «Агні-ёгі», як тады звалі гэту навуку. Яго вытокі — інфармацыя і духоўныя канцэпцыі, атрыманыя ямействам Рэрыхав ад Махам Тыбета. Мала хто з новапаўсталых адэптаў ведаў, што асноўныя шляхавыя запісы Рэрыха захоўваліся ў Рыжскім схове да наступу 21 стагоддзя, ды зрэшты, і цяпер яны не ўсім даступныя. «Праклятыя духі» — урывак з таемнага дзённіка Рэрыхаўскай экспедыцыі на Тыбет і ў Шамбалу…

Дасягнуўшы пад канец ліпеня 1927 аазіса Шибочен у адной з горных далін Наньшаня, Цэнтральна-Азіяцкая экспедыцыя Мікалая Рэрыха папоўнілася клуначнымі жывёламі і харчам. У даліне Наньшан давялося чакаць да 19 жніўня, бо караванны сезон скончыўся. Караван адправіўся праз цайдамские балота ў Тыбецкае сугор’е. Саляная пустэльня Цайдама — адно з самых бязлюдных месцаў у Цэнтральнай Азіі.

Читать далее